»
M
E
N
U
«Aktuálně

Začal 56. ročník Fyzikální olympiády. Přečtěte si dopis předsedy Ústředního výboru fyzikální olympiády prof. Volfa.

Kategorie E je určena žákům 9. tříd, kategorie F žákům 8. tříd základních škol a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia. Pro žáky 7. tříd je určena kategorie G fyzikální olympiády – Archimediáda. V prvním (domácím) kole se řeší sedm úloh. První až třetí úlohu je obvyklé odevzdat učiteli fyziky zpravidla do konce listopadu, úlohu čtvrtou až sedmou nejpozději do 15. 3. 2014, kdy končí první kolo soutěže. Pro střední školy jsou určeny kategorie ABCD.

Fyzikální olympiáda pro kategorie základní školy E, F, G: Zahájení školního kola pro kat. E, F je 15. září 2014, ukončení školního kola pro kat. E, F pak 16. března 2015. Okresní kolo pro kategorie E, F bude 26.března 2015, krajské kolo pro kategorii E proběhne na konci dubna.
Zahájení školního kola pro kategorii G – Archimédiáda bude 1. února 2015, ukončení školního kola Archimédiády 7. května 2015. Druhé kolo dle dispozic okresních komisí FO proběhne v týdnu 18.-22. května 2015.

Zde si stáhněte leták s informacemi a se zadáním úloh pro kategorie EFG.


Fyzikální olympiáda pro středoškolské kategorie A, B, C, D: Zahájení školního kola pro všechny kategorie je 15.září 2014, ukončení školního kola pro kategorie A 16.ledna 2015. Krajské kolo pro kategorii A proběhne 23. ledna 2015, celostátní kolo pro kategorie A pak ve dnech 17.-22. února 2015.
Ukončení školního kola pro kategorie BCD je 10.dubna 2015, krajské kolo 24.dubna 2015.

Zadání školního kola kategorie A
Zadání školního kola kategorie B
Zadání školního kola kategorie C
Zadání školního kola kategorie D

Můžete si přečíst zprávu z Mezinárodní fyzikální olympiády, která proběhla ve dnech 13. až 20. července v Kazachstánu.

Informace pro Fyzikální olympiádu poskytují paralelně dva weby:
http://fyzikalniolympiada.cz, http://cental.uhk.cz


Sbírku pracovních listů pro první ročník čtyřletého gymnázia autorského tandemu Ivo Volf – Petr Špína, doplněnou o nové obrázky, si můžete stáhnout zde (celkem 64 dvojlistů, 28,1 MB).

Na tomto místě najdete pracovní listy k experimentálním cvičením pro 2.ročník vyššího gymnázia: Markéta Kubištová: Laboratorní práce na gymnáziu. Tato práce navazuje na obdobnou práci, kterou v roce 2002 vytvořili Ivo Volf a Markéta Kubištová Experimentální cvičení pro 1.ročník gymnázia, obsahující soubor 12 pracovních listů pro organizaci školní, popř. domácí experimentální činnost žáků, kterou lze uskutečnit s jednoduchými prostředky.

Tentokrát se autorka zaměřila na organizaci a metodickou pomoc žákům 2.ročníku vyššího gymnázia, případně jejich učitelům fyziky. Materiál obsahuje pracovní listy, včetně podrobného popisu vhodného pro snadnější vypracování laboratorních prací, získání naměřených údajů a jejich zpracování. Kromě toho můžeme zde najít i tabulky, vytvořené v Excelu, do nichž zapíšeme naměřené hodnoty, jejichž případné zpracování, eventuálně získání grafického záznamu je provedeno automaticky. Řešitel potom fyzikálně vyhodnotí výsledky a interpretuje je. Vycházíme z myšlenky, že je sice vhodné, aby i žák střední školy poznal způsoby zpracování naměřených hodnot, přednosti i úskalí tohoto procesu, ale to není základní cíl experimentálního zjišťování hodnot a na to navazujícího matematického zpracování; cílem je získat takové závěry, které můžeme interpretovat ve fyzikální teorii i praxi.

Zde si můžete stáhnout žákovskou verzi publikace Živly od Pavlíny Hejskové. Jedná se o soubor projektů pro žáky 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Ze vznikající sekce S úsměvem jde všechno líp doporučujeme Trpasličí teorii elektrického proudu od Petra Špíny.

V časopise Matematika – Fyzika – Informatika vyšel článek autorů Ivo Volfa a Pavla Kabrhela Několik nápadů o volném pádu. Pracovní listy zmíněné v článku si můžete ve formátu PDF stáhnout zde, výpočty v Excelu zde. Pavel Kabrhel je rovněž autorem pracovních listů (4,2 MB) k laboratorním pracem a domácím experimentům převážně na základní, ale i na střední škole.

Ve složce Dokumenty nově naleznete pracovní listy pro základní školu, jejichž autorem je Pavel Kabrhel.

S úsměvem jde všechno líp. Stáhněte si Kalendář astronomů! (případně kvalitnější verzi zde – 10 MB). Z podobného soudku nabízíme Kalendář fyziků.

Zajímavé mezipředmětové úlohy najdete ve sbírce Na rozhraní mezi fyzikou a zeměpisem Petry Klapkové-Dymešové. Rovněž si můžete přečíst její text Fyzikální minimum pro učitele zeměpisu.

Na serveru fyzika-online.cz si můžete přečíst text Aleše Kozáka Mise Apollo. Na serveru si můžete vytvořit účet nebo se přihlásit jako host.

Můžete si stáhnout elektronickou verzi knihy Kateřiny Vondřejcové Životy fyziků v úlohách a experimentech – Od Galilea k Newtonovi v duchu Archimeda.

Zde si můžete zcela zdarma stáhnout soubor studijních textů Fyzika je kolem nás z nakladatelství MAFY, nově doplněnou o text Molekulová fyzika a termika.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz