»
M
E
N
U
«UHK – Centrum talentů

Projektový tým Centra talentů MFI připravil pro školní rok 2009/10 pro zájemce o fyziku z řad středoškolské mládeže a pro vyučující fyziky přednášky, pracovní semináře (dílny, workshopy, laboratoře, práci s osobním počítačem) a řadu dalších činností.

Do nabídky byly  zařazeny přednášky zpravidla v rozsahu 2-3 vyučovací hodiny (po dohodě lze některé přednášky prodloužit)  a fyzikální laboratorní praktikum (jedno nebo více dvouhodinových setkání v laboratoři na Katedře fyziky PdF UHK)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz