»
M
E
N
U
«Fyzika

Projektový tým Centra talentů M&F&I připravil pro školní rok 2009/10 pro zájemce o fyziku z řad středoškolské mládeže a pro vyučující fyziky přednášky, pracovní semináře (dílny, semináře, laboratoře, práci s osobním počítačem) a řadu dalších činností, o kterých informujeme v tomto materiálu.

Do nabídky byly zařazeny přednášky zpravidla v rozsahu 2-3 vyučovací hodiny (po dohodě lze některé přednášky prodloužit) a fyzikální laboratorní praktikum (jedno nebo více dvouhodinových setkání v laboratoři na Katedře fyziky PdF UHK)

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.

 • Fyzika a zeměpis – co se musí učitel a žák naučit ze zeměpisu nazpaměť,  ve fyzice si to vypočítá.
 • Kosmonautika a život běžného člověka – co přinášejí výsledky kosmického výzkumu pro praktický život moderního člověka
 • Grafické metody při řešení fyzikálních problémových situací – ukazuje se, jak lze použít různých grafických metod při řešení situací, které jsou nad možnosti matematických dovedností žáka základní nebo střední školy

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.

 • Historie měření a měřicích přístrojů – na vybraných oblastech fyziky s praktickými aplikacemi se ukazují metody měření a přístrojového vybavení v běžném životě a v technické praxi
 • Zrod a rozvoj speciální teorie relativity – vznik speciální teorie relativity a důsledky zejména pro mechaniku, smysl Lorentzových transformací a důsledky (dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí).

  Ing. Karol Radocha, PhD.

  Miroslav Ouhrabka, CSc.

  • Jak meteorologové předpovídají počasí a proč se při tom někdy zmýlí – fyzikální charakteristiky zemské atmosféry a některé fyzikální modely jejích změn, prognóza vývoje počasí složitosti v terénu České republiky
  • Fyzikální zajímavosti v živé přírodě – základy biofyziky a vytváření fyzikálních modelů z oblasti rostlin a živočichů (konkrétní situace a jejich analýza)

  Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.

  • Historie elektrického osvětlení – od Edisonovy uhlíkové žárovky až k modernímu osvětlení – přednáška doprovázená konkrétními ukázkami a fyzikálními pokusy
  • Stojaté elektromagnetické vlnění – experimentální souprava a pokusy, vedoucí k pochopení základních vlastností stojatých elektromagnetických vln a jejich aplikací

  RNDr. Daniel Jezera

  • Laboratorní praktikum – experimenty řízené a vyhodnocované počítačem – vybrané fyzikální experimenty transformované do středoškolské úrovně jako praktikum pro zájemce o studium fyziky a o praktické aplikace informatiky.

  RNDr. Jan Kříž, PhD.

  • Byli jsme na EUSO – EUSO – European Union of Science Olympiad = Evropská unie přírodovědných olympiád) pořádá každým rokem soutěž pro žáky ve věku 14-16 let z evropských zemí, kde se soutěží v řešení komplexních úloh, obsahujících poznatky z fyziky, chemie a biologie.

  PhDr. Michal Musílek, PhD.

  • Fyzikální pojem energie a jeho použití nejen ve výuce fyziky – vysvětluje se pojem energie, jeho druhy, odvození vztahů, které jsou přijatelné pro žáky základních a středních škol a ukazují se možná využití energetické metody pro řešení obtížnějších úloh a praktických situací

  Doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

  • Matematické a fyzikální modely – ukazuje se prakticky, jak použít matematických poznatků pro řešení situací, kde selhávají metody středoškolské matematiky a fyziky a musí nastoupit derivace a integrály  
  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz