»
M
E
N
U
«Informatika

Projektový tým Centra talentů MFI připravil pro školní rok 2009/10 pro zájemce o informatiku z řad středoškolské mládeže i pro vyučující informatiky přednášky a pracovní semináře (dílny, workshopy) a další činnosti.

RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

  • Programování v Excelu snadno, rychle, užitečně – Představuje programovací jazyk Visual Basic for Application implementovaný v tabulkovém editoru MS Excel jako vhodný nástroj pro výuku algoritmizace a programování od úplného začátku až po tvorbu formulářů a jednoduchých aplikací. Na řadě příkladů doprovázejících přednášku si posluchači sami vyzkouší jednoduchost, praktičnost a užitečnost „umění“ programování v Excelu.
  • Excel – nástroj pro matematické a fyzikální modelování – Přednáška posluchačům ukáže, jak lze MS Excel využít jako nástroj vhodný pro zpracování matematických a fyzikálních modelů. Během přednášky, doplněné praktickými cvičeními na počítači, budou představeny méně známé funkce a vlastnosti tohoto tabulkového editoru.

PhDr. Michal Musílek, Ph.D.

  • Hlavolamy a hry řešené pomocí orientovaných grafů – Dílna věnovaná hlavolamům a hrám různého stupně obtížnosti, které jsou řešitelné pomocí zobrazení orientovaným grafem, nebo jejichž vyhrávající strategie lze určit pomocí orientovaného grafu. Cílem setkání je jednak připomenout si některé klasické hlavolamy (převozník, koza, vlk a zelí) či hry (NIM) a naučit se několik nových, jednak aplikovat teorii grafů jako moderní součást středoškolské matematiky na řešení a v neposlední řadě naučit se používat vizualizační nástroj GraphViz pro tvorbu orientovaných grafů různého vzhledu. Vizualizační nástroj GraphViz zpracovává textový popis grafu, kde jsou pomocí klíčových slov a parametrů určeny nejen uzly a hrany orientovaného grafu, ale také upřesněn jejich vzhled (tvar, barva, výplň, popis).
  • Geometrie, aritmetika a zobrazení grafů funkcí v prostředí dynamické interaktivní geometrie GEONExT – Dílna věnovaná využití Open Source softwaru GEONExT. Prostředí dynamické geometrie lze využít nejen k rýsování klasických geometrických konstrukcí (např. kružnice trojúhelníku vepsaná a opsaná), řešení problémových úloh, ale také např. k animovaným konstrukcím „květů“ a „hvězd“, které vedou na otázky spojené s dělitelností přirozených čísel (prvočísla, soudělnost). Současně je GEONExT vhodným nástrojem k vykreslování grafů funkcí jedné reálné proměnné, funkcí daných parametricky (Archimédova spirála) či kinematických křivek (cykloida). Cílem dílny je seznámit s účastníky s možnostmi a zajímavými aplikacemi prostředí dynamické interaktivní geometrie GEONExT.
  • Piškvorky stokrát jinak, vždy chutné a lehce stravitelné – Dílna věnovaná moderním společenským hrám, které přes svoji různou podobu (hry tužka – papír, deskové, karetní) a různý stupeň obtížnost mají určitou podobnost s klasickými piškvorkami. Začneme 3D minipiškvorkami, určitě nevynecháme hry Quatro a Gobblet, ukážemi si japonské hry Gomoku a Ninuki, které se hrají na hrací desce pro Go. Připomeneme si hru Othello a nakonec přejdeme ke krásné karetní hře Set, kde vytvoření řady jedním směrem (v řadě, nebo šikmo napříč řadami) nahrazuje nalezení sady karet, které mají každou ze čtyř vlastností (barva, tvar, výplň, počet) buď stejnou (analogie piškvorky v řadě), nebo každá z trojice jinou (analogie piškvorky šikmo napříč řadami). Cílem dílny je ukázat, že i zdánlivě jednoduché hry mohou výrazně rozvíjet logické myšlení, postřeh, někdy i paměť, či prostorovou představivost hráčů.
  • Dějiny výpočetní techniky – studijní texty naleznete zde.

Mgr. Ing. Josef Šedivý, Ph.D.

  • Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí   open source softwarů – Představují několik typů open source software pro práci s bitmapovou a vektorovou grafikou. Počítačová grafika je jednou z oblíbených, užitečných a praktických aplikací informatiky.  Programové vybavení pro školy však často představuje velkou finanční zátěž. Zejména pro neinformaticky zaměřené typy škol. Cílem je představit soubor programů dosažitelných zcela zdarma a plně pokrývajících potřeby až do stupně středoškolské výuky. Obsahem setkání budou ukázky projektů a práce ve volně dostupných programech open source jako například PhotoFiltre, Blender nebo  SketchUp, tvorba stránek nebo prezentací bez znalosti html v Microsoft Publisher , zpracování videotvorby v programu Movie Maker.

Trvání přednášek: 2 – 3 vyučovací hodiny

Technické vybavení: Počítač s připojením k Internetua dataprojektor,  případné další požadavky budou upřesněny

Místo: UHK, či kdekoliv jinde

Určeno pro: talentované žáky a studenty se zájmem o logické myšlení a jejich učitele.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz