»
M
E
N
U
«Nabídka přednášek z fyziky

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.

 • Fyzika a zeměpis – co se musí učitel a žák naučit ze zeměpisu nazpaměť,  ve fyzice si to vypočítá.
 • Kosmonautika a život běžného člověka – co přinášejí výsledky kosmického výzkumu pro praktický život moderního člověka
 • Grafické metody při řešení fyzikálních problémových situací – ukazuje se, jak lze použít různých grafických metod při řešení situací, které jsou nad možnosti matematických dovedností žáka základní nebo střední školy

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.

 • Historie měření a měřicích přístrojů – na vybraných oblastech fyziky s praktickými aplikacemi se ukazují metody měření a přístrojového vybavení v běžném životě a v technické praxi
 • Zrod a rozvoj speciální teorie relativity – vznik speciální teorie relativity a důsledky zejména pro mechaniku, smysl Lorentzových transformací a důsledky (dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí).

Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., PhD.

 • Byl jsem v letním táboře NASA – každým rokem organizuje organizace NASA letní školu pro vybrané zájemce z řad středoškoláků a jejich učitelů fyziky; této akce se několikrát zúčastnili i čeští studenti.
 • Biomechanika – fyzikální pohledy na sport – tělesná výchova a sport obsahují řadu činností, které lze fyzikálně popsat a určit nejen nebezpečí, jež sportovcům hrozí, ale zabývat se i hranicemi lidských možností

Ing. Karol Radocha, PhD.

 • Laboratorní praktikum z elektřiny a elektroniky – vybrané experimenty z laboratorního praktika transformované do středoškolské úrovně jako praktikum z fyziky pro zájemce o studium fyziky

Miroslav Ouhrabka, CSc.

 • Jak meteorologové předpovídají počasí a proč se při tom někdy zmýlí – fyzikální charakteristiky zemské atmosféry a některé fyzikální modely jejích změn, prognóza vývoje počasí složitosti v terénu České republiky
 • Fyzikální zajímavosti v živé přírodě – základy biofyziky a vytváření fyzikálních modelů z oblasti rostlin a živočichů (konkrétní situace a jejich analýza)

Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.

 • Historie elektrického osvětlení – od Edisonovy uhlíkové žárovky až k modernímu osvětlení – přednáška doprovázená konkrétními ukázkami a fyzikálními pokusy
 • Stojaté elektromagnetické vlnění – experimentální souprava a pokusy, vedoucí k pochopení základních vlastností stojatých elektromagnetických vln a jejich aplikací

RNDr. Daniel Jezera

 • Laboratorní praktikum – experimenty řízené a vyhodnocované počítačem – vybrané fyzikální experimenty transformované do středoškolské úrovně jako praktikum pro zájemce o studium fyziky a o praktické aplikace informatiky.

RNDr. Jan Kříž, PhD.

 • Byli jsme na EUSO – EUSO – European Union of Science Olympiad = Evropská unie přírodovědných olympiád) pořádá každým rokem soutěž pro žáky ve věku 14-16 let z evropských zemí, kde se soutěží v řešení komplexních úloh, obsahujících poznatky z fyziky, chemie a biologie.

PhDr. Michal Musílek, PhD.

 • Fyzikální pojem energie a jeho použití nejen ve výuce fyziky – vysvětluje se pojem energie, jeho druhy, odvození vztahů, které jsou přijatelné pro žáky základních a středních škol a ukazují se možná využití energetické metody pro řešení obtížnějších úloh a praktických situací

Doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

 • Matematické a fyzikální modely – ukazuje se prakticky, jak použít matematických poznatků pro řešení situací, kde selhávají metody středoškolské matematiky a fyziky a musí nastoupit derivace a integrály
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz