»
M
E
N
U
«Základní informace

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2

Název projektu: Centrum talentů II

Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 08. 2009
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 07. 2010

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na vyhledávání žáků ZŠ a SŠ s dobrými předpoklady ke studiu matematiky (MA) a fyziky (FY) s vhodným vztahem k informatice (IN) jako prostředku získávání nových poznatků. Tyto žáky chceme podpořit v jejich zájmu vhodnou mimoškolní činností, dát jim příležitost své zájmy tvořivě rozvíjet a umožnit jim samostatné a řízené studium.

Cíle dosáhneme vytvořením Centra talentů a jeho

  • přednáškovou činností pro zájemce
  • seminárními pracemi při setkání zájemců na katedrách UHK
  • rozvojem e-learningové metody práce a elektronického kontaktu se žáky ZŠ a SŠ
  • tvořivými projekty, v nichž dojde ke komplexnímu využití fyzikální problematiky, matematického modelování a počítačového zpracování, včetně prezentace  výstupů na seminářích
  • uspořádáním tématických setkání učitelů jako metodické přípravy na zájmovou činnost s mimořádně nadanými žáky

Plánovaná aktivita bude realizována pracovníky kateder FY, MA, IN UHK, jejich doktorandy, případně zvanými přednášejícími z jiných institucí.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Copyright © 2009—2011 CenTal | Webmster Jan Šlégr, www.black-hole.cz