Viditelné spektrum (ve skutečnosti čára 676,8 nm)
Teplota 2 · 106 K (vlnová délka 28,4 nm)
Magnetické pole (bílá - severní pól, černá - jížní)
Teplota 70 000 K (vlnová délka 30,4 nm)
Teplota 106 K (vlnová délka 17,1 nm)
Teplota 1,5 ·106 K (vlnová délka 19,5 nm)