Plány do budoucna

  • Otestovat celé zařízení, vyhodnotit úvodní předběžné výsledky
  • Spustit on-line zobrazování naměřených dat ze SID monitorů a KV radioteleskopu
  • Instalovat geofyzikální magnetometr, který by umožňoval sledovat vliv sluneční činnosti na magnetické pole Země
  • Vyřešit zobrazování naměřených dat z magnetometru on-line