Popis projektu

Projekt je zaměřen na sběr dat o odrazivosti ionosféry Země v čase a na vyhodnocování těchto údajů. Studenti v něm používají jednoduchý přijímač pro pásmo velmi dlouhých vln, a program pro počítačové zpracování naměřených dat.

Na rozdíl např. od projektů typu CZELTA si studenti sami zařízení sestaví, díky čemuž získají i praktické zkušenosti z oblasti elektroniky. Při zpracování dat si pak mohou vyzkoušet skutečnou vědeckou práci - jedná se o hledání fluktuací v poměrně velkých datových polích, tedy v podstatě oné pověstné jehly v kupce sena, skutečná vědecká práce vyžaduje velkou trpělivost.

Postupně byl k tomuto zařízení přidán ještě KV SID monitor, který je možné sestavit velice jednoduše, a geofyzikální magnetometr, který byl sestaven ze součástek v ceně pouze 1 000 Kč.