Aktuální situace a předpověď

Něco je špatně...Něco je špatně...Něco je špatně...Wolfovo číslo: 14

Aktuálně není pozorována polární záře. Nejsou předpovídány sluneční erupce. Geomagnetické pole je ustálené.

 
 

K-index je veličina popisující fluktuace v mangetickém poli Země. Vyhodnocuje se maximální kolísání magnetické indukce (ΔBmax) za uplynulé tři hodiny.


K ΔBmax [nT] Zeměpisná šířka [°]
0 0-5 66,5
1 5-10 64,5
2 10-20 62,4
3 20-40 60,4
4 40-70 58,3
5 70-120 56,3
6 120-200 54,2
7 200-330 52,2
8 330-500 50,1
9 >500 48,1

Tabulka ukazuje, jaké kolísání magnetické indukce odpovídá jendotlivým K-indexům. Poslední sloupec tabulky obsahuje empirický přehled zeměpisných šířek nejjižnější hranice pozorování polární záře na severní polokouli pro jednotlivé K-indexy. Z tabulky je patrné, že aby byla polární záře pozorovatelná i v ČR, musí být K-index roven minimálně osmi a tedy absolutní hodnota magnetické indukce se musí za tři hodiny změnit minimálně o 330 nT na jednu nebo druhou stranu.

A-index popisuje průměrnou denní geomagnetickou aktivitu. Hodí se k dlouhodobějšímu porovnávání a průměrování, na rozdíl od K-indexu, jehož stupnice není lineární.

Zářivý tok je spektrální hustota toku záření na vlnové délce 10,8 cm (f = 2,8 GHz), která je blízko maxima spektrální hustoty vyzařování Slunce. Používá se jako měřítko sluneční aktivity. Jednotka sfu (solar flux unit) odpovídá toku záření 10-22 W·m-2·Hz-1. Nejsou-li na Slunci skvrny, hodnta toku záření se pohybuje do 100 sfu. Během erupcí však může tok záření dosáhnout hodnot řádu desítek tisíc sfu.

Wolfovo číslo je číslo zahrnující počet slunečních skvrn a jejich skupin pro daný den na Slunci. Používá se jako měřítko sluneční aktivity. Čím je sluneční aktivita větší, tím vyšší je pravděpodobnost, že dojde ke sluneční erupci, která způsobí změny v ionosféře Země, jež jsme schopni detekovat. V případě, že erupci doprovází ejekce koronální hmoty, která bude směřovat ke dráze Země, je pravděpodobné, že dojde ke geomagnetické bouři a tím i k posunu hranic pozorování polarní záře.

Údaje jsou převzaty ze serverů Space Weather Prediction Center, které je součístí organizace NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration.