Dosažené výsledky

Dne 18. února 2011 zaznamenal náš přijímač zvýšení odrazivosti ionosféry, způsobené sluneční erupcí, ke které došlo o dva dny dříve. Tato erupce byla agneturou NASA označena jako erupce třídy X2.2 a byla nejsilnější za poslední čtyři roky. Vyvržené částice dva dny putovaly k Zemi, kde reagovaly jednak s její ionosférou (zvýšení odrazivosti ionosféry kolem 16. hodiny UTC je zřejmé z přiloženého grafu), jednak s její magnetosférou, což vedlo ke vzniku magnetické bouře, která se naštěstí neprojevila poruchami v komunikacích či dodávkách energie, ale pouze polárními zářemi, které byly pozorovatelné až po 60. rovnoběžku (např. ze Severního Irska nebo severních oblastí USA).

Protože na rok 2012 jsou předpovídány ještě silnější sluneční erupce a magnetické bouře, můžeme se těšit na polární záře i v České republice. Jedná se o jev sice ojedinělý, ale již v minulosti pozorovaný - např. v roce 2003).

Odkazy