POŽADAVKY NA PŘÍSPĚVKY

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.


Forma

  • Vystoupení
  • Poster (plakát, doporučená velikost A1 tj. 594 × 841 mm, lze orientovat pouze na výšku)
  • Výstavka (pokusů, konstrukcí, žákovských prací, učebnic, učebních pomůcek, ...)
  • Firemní prezentace (učebnic, učebních pomůcek - účastnický poplatek 1.000,- Kč)

Jazyk

  • český
  • slovenský
  • anglický (anglické příspěvky budou překládány do češtiny)

Délka

Délka vystoupení je 10–20 minut. Delší vystoupení je možné pouze ve zdůvodněných případech a po dohodě s programovým výborem konference a v případě „zvaných přednášek“. Organizační výbor si vyhrazuje právo omezit vámi požadovaný čas v případě nedostatku časového prostoru tak, aby se dostalo na všechny zájemce. Ústní prezentace mohou být přesunuty do posterové sekce.

Při prezentaci bude k dispozici počítač, prezentér, dataprojektor, vizualizér, zpětný projektor. Jiné technické vybavení uveďte v přihlášce do poznámky.

Těšíme se na spoustu zajímavých příspěvků – a vyzýváme zejména učitele ze škol, aby neváhali předvést třeba i věci, které sami považují za drobnosti. I ty (a leckdy právě ony) jsou často velice zajímavé a inspirativní!


Abstrakty

Pokud chcete mít na konferenci příspěvek, je nutné na této stránce zadat jeho abstrakt. Na základě abstraktu rozhodne programový výbor o zařazení příspěvku do programu konference.

Abstrakty všech přihlášených příspěvků budou uveřejňeny na příslušné webové stránce.

Maximální délka abstraktu je 2000 znaků včetně mezer. Kontrolu počtu znaků lze provést např. ve Wordu.


Společný příspěvek 2 a více autorů

Pokud se jedná o příspěvek, který současně prezentují dva a více autoři, příspěvek přihlašuje pouze HLAVNÍ AUTOR.


Sborník příspěvků

Z konference bude vydán sborník příspěvků. Příspěvky budou vybírány pouze v elektronické podobě při registraci na začátku konference nebo je můžete nahrát na této stránce či zaslat e-mailem.

Maximální délka příspěvku do sborníku je 5 stran. Delší příspěvky lze do sborníku zařadit pouze po dohodě s programovým výborem, který si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit. Příspěvky nesplňující uvedené pokyny budou vyřazeny.

Vybrané příspěvky z letošního ročníku Veletrhu nápadů budou také publikovány v rámci souhrnného sborníku všech ročníků Veletrhu nápadů. Z tohoto důvodu žádáme autory, aby společně s příspěvkem odevzdali v samostatném souboru jeho krátkou anotaci (max. 2–3 věty, které shrnují obsah článku) a vybrali vhodná klíčová slova (seznam doporučených klíčových slov, v nutných případech můžete přidat nová).


Šablony a pokyny k formátování textu

Šablona pro vytvoření příspěvku (Word - docx)
Šablona pro vytvoření příspěvku (Word 97-2003 - doc)

Přesné pokyny pro formátování příspěvků (PDF)
Přesné pokyny pro formátování příspěvků (Word)

Odeslání abstraktu / příspěvku

Zde je možné zaslat abstrakt příspěvku. Pokud již máte přípsěvek ve výše uvedené šabloně, lze jej zaslat přímo s abstraktem. Příspěvek je samozřejmě možné zaslat i později e-mailem na adresu jan.slegr@uhk.cz (doručení Vám bude potvrzeno), případně předat při prezenci na začátku konference.

Těšíme se na Vás v Hradci Králové!