Programový výbor

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Organizační výbor

Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
RNDr. Michaela Křížová, Ph.D.
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
RNDr. Filip Studnička, Ph.D.
RNDr. Jan Šlégr, Ph.D.
Mgr. Iva Vojkůvková


Těšíme se na Vás v Hradci Králové!